İslam'ın şartlarından biri olan zekat vermek, her Müslümana farz kılınmıştır. Zekatla ilgili merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte zekat kime verilir, nasıl hesaplanır gibi soruların cevabı…

Zekat nedir?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan insanların Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade ediyor. Peki, zekât kimler için farz kılınmıştır? Nasıl hesaplanır ve ne zaman verilir?

Zekât kimler için farzdır?

Verilen zekâtın hükmünün geçerli olması için bazı şartlar bulunmakta. Bu şartlardan; Müslüman olmak, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olmak, hükmen kazanç sağlayıcı nitelikte mala sahip olmak yer alır.

Bir diğeri ise, yeterli miktarda mala sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olması gerekir.

Zekât kimlere verilir?

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'ı Kerim'de zekâtın kimlere verileceği bilgileri yer almaktadır.

Zekât, Kur'an’ı Kerim’de de belirtildiği üzere; fakir kimselere, miskinlere, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olan kişilere verilir.

Göç İdaresi Başkanlığı’na 200 Güvenlik görevlisi alınacak Göç İdaresi Başkanlığı’na 200 Güvenlik görevlisi alınacak

Zekât miktarı nedir? Ne kadar verilir?

Verilecek olan zekâtın miktarı, sene içerisinde ödenmesi gereken borçlar çıkıldıktan sonra kira gelirleri, diğer gelirlerle birlikte nisap miktarına (80,18 gr. altın veya değeri) ulaşır ve üzerinden bir kameri yıl geçerse kırkta bir (% 2,5) oranında zekâtının verilmesi gerekir. kişi, zekata tabi olan malını hesaplayarak kırkta birini (yüzde 2.5) ihtiyaç sahibi olan kişiye verir. İsteyen kişi kırkta birinin üzerinde de zekât verebilir.

Zekât ne zaman verilir?

Zekâtın verilmesi için belirli bir zaman yoktur. Farz olduğu an itibariyle en kısa sürede verilmesi gerekmektedir.

Zekâtın verilmesi için belirli bir zaman koşulu yoktur, herhangi bir zamanında verilebilir. Farz olduğu andan itibaren en kısa sürede verilmesi gerekir.Ayrıca, belli bir kamerî ayı veya Ramazan ayını beklemeye gerek yoktur.