2 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Yayımlama kararları göre; Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

1403 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1403 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Afet Yeniden İmar Fonunun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 559)

Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı başvuruları ne zaman başlayacak?

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/02/2024 Tarihli ve 12404 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2022/90, K: 2023/201 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2023 Tarihli ve E: 2023/106, K: 2023/205 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2018/13643 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/9/2023 Tarihli ve 2019/21704 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri