Erzincan’da cazip fiyata arsa satışı

Erzincan Yeni Mahalle 305 sokakta bulunan arsa Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurluğu tarafından satışa çıkarıldı.

Sulh Hukuk Mahkemesi Yeni Mahalle’de bulunan arsa bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Kadın Futbolunun gelişimi paneli düzenlendi Kadın Futbolunun gelişimi paneli düzenlendi

Satılmasına karar verilen Yeni Mahalle’de bulunan arsa taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Erzincan İl, Merkez İlçe, Yeni Mahalle, 40 Ada, 8 Parsel, Erzincan. Yüzölçümü: 255,92 m2

İmar Durumu: Var, Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 7.76 m, İnşaat Derinliği 20.34 m, Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m, Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Ayrık nizam Zemin+2 kata müsaadeli Güney cephe yapılaşma sebebiyle bitişik kuzey ve batı kısımları 3 m çekmelidir. Tak:0,40 Kaks:1,20 dir. Kıymeti: 1.919.400,00 TL KDV Oranı: %10

ARTIRMA BİLGİLERİ

1.Artırma başlangıç tarih ve saati: 18/06/2024 - 10:27 / Bitiş Tarih ve Saati: 25/06/2024 - 10:27

2.Artırma başlangıç tarih ve saati: 11/07/2024 - 10:27 / Bitiş tarih ve saati: 18/07/2024 - 10:27