Hadi Sağlam, Bireysel Emeklilik ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

& Sosyal hukuk alanında geliştirilen bir araç olan Bireysel Emeklilik Sisteminin alt yapısı daha da geliştirilerek sosyal düzen kurallarından biri haline getirilmelidir.

& Bireysel Emeklilik Sisteminde yeni yapılacak düzenlemeyi de takdirle karşılıyorum. Bireysel emeklilik fonunuzdan sistemden çıkmadan, kredi benzeri uygulamalara geçilmesi sistemin amacı bakımından önemsiyorum.

& Fonların profesyonel kişilerce yönetilmesi yanında BES fonunun bir tasarruf aracı olması, devlet desteğinin de sağlanması ciddi bir sosyal dayanışma müessesesi olduğu görülmektedir.

& Elbette bireysel emeklilik sistemiyle (uzun vadeli fon oluşturmak için bir tür teminat akçesi gibi) sosyal yaraların sarılması için böylesine önemli bir kurumun tecrübelerle daha da geliştirilerek yasallaşmasını önemsiyoruz.

BES sistemi

TOPLUMSAL SİGORTA

& Bireysel emeklilik sistemi bir toplumun adeta sigortası mahiyetindedir.

& Oysa bugün bireysel emeklilik sistemini toplumda iyi anlatılamadığından bu kuruma karşı güven sorununun varlığını da görüyoruz.

& Keza toplanan fonların enflasyona yenik düşürülmemesi yanında bu fonlara aktif kullanım imkânları tanınması hususunda yeni düzenlemelere gidilmesi de elbette kaçınılmazdır.

& Bireysel emeklilik sistemi bir sosyal dayanışma yanında ciddi bir sosyal sigorta mahiyeti de arz etmektedir.

& Bireysel emeklilik sisteminin yasalaşması kadar önemli olan bu kurumun aktif bir şekilde sosyal hayatta ortaya çıkan problemlerin çözümünde teminat sağlaması noktasında eksikliklerimiz olduğu kanaatindeyim.

& Toplum içerisinde pek çok aracın BES aracı ile yürürlüğünün sağlanabileceği de bilinmektedir.

SOSYAL DAYANIŞMA

& Evlilik gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanlarının her birinde insanımızı ihtiyaçlarının esaretinden kurtarabilecek tedbirler bu kurumun bünyesinde yürürlük sağlanabilir.

& Örneğin evlilik ve mehir gibi pek çok sosyal hayatımızı güzelleştirecek düzenlemelere bu kurumun bünyesinde yürürlük sağlanarak bu kurum daha işlevsel hale getirilebilir.

& Bunun için öncelikle gelir dağılımı sorunumuzun halledilmesi gerektiği de malumunuzdur.

& Bütün mesele bu kurumun ihtiyari mi yoksa zorunlu mu olması gerektiği hususunda yeterli derinliğe sahip olmadığımız anlaşılmaktadır.

& Biz bir öneri olarak klasik dönem mehir sisteminin BES bünyesinde yürürlülüğünün sağlanması konusunda birkaç cümle edelim.

& Keza klasik dönem mehrin yürürlülüğü bile bireysel emeklilik sisteminde kurumsallaştırılabilir ve BES sistemi bünyesinde sosyal boşlukların doldurulmasına imkân tanıyan düzenlemelere gidilmesi de kaçınılmazdır.

evlilikkredisi-2

MEHİR ARACI OLABİLİR

&  Bu bağlamda bireysel emeklilik sistemi ile klasik dönem mehir müessesenin yürürlüğü sağlanabilir kanaatindeyiz.

& Bes aracı, mehir aracını taşıyabilir mi diyebilirsiniz.  Ailenizle birlikte hangi araçla seyahat etmek istersiniz bilemiyorum ama mehir müessesesinin yürürlülüğü BES sistemiyle sağlanmasının önünde kavram farklılığından başka hiç bir engel bulunmadığı kanaatindeyiz.

&  Zira evlilik, hayatın en önemli makas değişimidir. Evlilik, insanlık tarihinin en büyük sözleşmesidir. Öyle ki evlilik, bir aşka yuva kurmaktır. Evlilik, insanlık bahçemize atılan bir tohumdur. Evlilik, geleceği inşa edecek bir fidan dikmektir. Her kuşun bir yuvası, her ağacın bir gölgesi aranır. Arıda bal, ağaçta da dal aranır. Yoksa “single” olup “ebter” mi olmak istersiniz.

& Günümüzde bireysel sorumluluklar, genellikle azalmıştır. Kurumsallaşma zorunlu hale gelmiştir. Sorumluluk da bireysellikten, kurumsallığa aktarılmıştır.

& Özgürlük ancak bu sorumluluk temeli üzerinde yaşayabilir. Bu nedenle insanoğlu, varlığının en yüce değerlerinden biri olan özgürlüğünü kazanmak, genişletmek ve korumak için öteden beri mücâdele etmiştir.

0x0-7500-tl-emekli-maasi-alana-12000-tl-verilecek-ssk-bag-kur-hepsi-icin-gecerli-1695269376847-1

SOSYAL SORUMLULUK HUKUKU

& Günümüz sorumluluk hukuku, sorumluluğu bireysel olmaktan çıkarıp sorumluluğun organizasyonunu üçüncü kişilere yani sigorta şirketlerine vermiş, sorumluluğun devri yapılmıştır.

& Aile toplumun ilk kurumsal müessesesi, toplumun hücresidir. Mehir, bu müessesenin zorunlu sigortasıdır. Aile kurma özendirilmelidir. Keza ailenin sürekliliği için de tarafların haklarının korunmasına özen gösterilmelidir. Durumsallıklar dikkate alınmadığında, iki taraftan birine haksızlık edilmesi kaçınılmazdır.

& Mehir, bu dengenin bozulması veya kurulmasıyla ilişkilidir. Tüm bu sebeplerden dolayı bugün bazıları mehri, iki taraftan birinin maddi istismarı veya sebepsiz zenginleşmesi sayarlar. Bu durumsallık daha çok evlilik sözleşmesini sonlandırma yetkisi olan kocanın, evlilik birlikteliğinin sürdürülmesi için aile sigortası, kadına tanınan sosyal güvenlik teminatıdır.

& Mehir, belki de bir aşk bedeli, ailenin sürekliliğini sağlayan bir yaptırım veya zayıfı korumak için alınan bir tedbirdir. İslam öncesi bir örf ve adet olan mehir, İslam dinince de tadil edilerek kabul edilmiştir. Anadolu’da çoğu kez ihmal edilen nassi bir emrin yürürlüğü toplumda pek görülmez. Bu kavram ve yürürlüğü mahzun düşmüştür. Sözde olsa da, özde çoğu kez yoktur. İslam'ın pek çok emri gibi o da aramızdan dargın ayrılmıştır.

& İslâm hukukunda aileyi korumaya yönelik ödenen mehir, insanlık tarihi kadar eskidir. Mehir müessesesi, aile birliğinin sürekliliğini sağlama amacına yönelik hukuki bir yaptırımdır. Mehrin asıl gayesi, aile birlikteliğinin sürekliliğinin korunması amacına yönelik sosyal güvenlik teminatıdır. Mehrin sosyolojik yönü bir tarafa, bugün hukuki yönü daha önem arz eder.

Kirli dünyanın amentüsü! Kirli dünyanın amentüsü!

Kaynak: Haber merkezi